Hoe reageer je tijdens een incident met een actiegroep het best?

Gaat het tijdens je activiteit mis en is er een incident met een actiegroep? Blijf dan vooral rustig, en volg de onderstaande tips.

  • Actiegroepen zijn er vaak net op uit om je te provoceren. Ga daar niet in mee, en blijf rustig. Vermijd ook om in discussie te gaan. Dat heeft vaak toch geen zin.
  • Gebruik nooit geweld om personen tegen te houden of buiten te werken, ook al werk je met een inschrijvingslijst. Alleen de politie is bevoegd om (proportioneel) geweld te gebruiken. Probeer vreedzaam de toegang te verhinderen en vraag de actievoerders bij verstoring van de activiteit rustig om de plaats van de activiteit te verlaten. Kondig aan dat je anders genoodzaakt bent om de politie te bellen.
  • Verzamel zoveel mogelijk bewijsmateriaal als je vermoedt dat een wettelijke grens overschreden wordt: maak filmpjes of foto’s (die je vervolgens overhandigt aan de politie maar niet verspreidt op sociale media), hou uitgedeelde flyers bij, onthoud letterlijke uitspraken, gebaren, enz. van de actievoerders. Verzamel gegevens van andere getuigen. Word er geweld gebruikt of is er sprake van vandalisme? Laat dan een medisch attest opstellen door je arts en maak foto’s van de schade.
  • Contacteer de politie wanneer het te bont wordt: bijvoorbeeld als er geweld wordt gebruikt of wanneer je denkt dat een wettelijke grens overschreden worden. Doe aangifte en wees uitvoerig in je verklaring (wie, wat, waar, wanneer, hoe, met wat, waarom). Overhandig het verzamelde bewijsmateriaal. Vraag na afloop een gratis kopie van je verklaring, je hebt er recht op.
  • Doe ook melding bij Unia via het meldingsformulier op onze website.
    Unia kan analyseren of er al dan niet sprake is van een overtreding op de antidiscriminatie- en antiracismewetten. We geven ook advies over de actiemogelijkheden en kunnen je hierin verder ondersteunen. We werken indien nodig ook samen met de politie. Elke melding is nuttig en kan bijvoorbeeld helpen om bepaalde actiegroepen beter in kaart te brengen.