Wat kan je op voorhand doen om alles vlot te laten verlopen?

Vrees je ervoor dat een actiegroep je activiteit zal proberen te verstoren, omdat je bijvoorbeeld een aankondiging op de sociale media zag? Dan geven we je alvast enkele preventieve tips die je kunnen helpen om alles vlot te laten verlopen. 

Als je denkt dat je activiteit verstoord zal worden, kan je de lokale politie preventief inlichten. Zo kunnen ze sneller ingrijpen als dat nodig is.

Zet stewards in die kunnen reageren als er iets gebeurt. Zorg ervoor dat die stewards op de hoogte zijn van de richtlijnen op deze pagina, en geef ze uitleg over hoe ze eventueel bewijsmateriaal kunnen verzamelen.

Bij bepaalde activiteiten (zoals een lezing) kan je werken met een inschrijvingslijst en toegangscontrole. Ben je een vzw? Overweeg dan om vrijwilligers in te schakelen om de toegang te controleren. Voor grote activiteiten kan het lonen om te werken met erkend veiligheidspersoneel. Wat iemand al dan niet kan doen, is strikt gereglementeerd. Informeer je op voorhand goed over de regelgeving rond private bewaking.

Ga op voorhand na of er een verzekering is voor alle mogelijke risico’s die zich kunnen voordoen. Zo ben je gedekt bij eventuele schade.

Let wel op: de toegang tot openbare gelegenheden is een individueel recht. Je mag niemand de toegang tot je evenement weigeren op basis van geslacht, huidskleur, afkomst, seksuele geaardheid, politieke overtuiging ,... Uiteraard kan je wel iemand weigeren indien de zaal vol is. Je kan ook personen die niet op de lijst staan weigeren als het om een privévergadering gaat, waarbij enkel mensen toegelaten zijn na persoonlijke uitnodiging (en iemand zelf geen uitnodiging kan vragen of kopen).

Volg ons op onze sociale media