17 juni 2024: conferentie ‘Improving Equality Data Collection in Belgium’

Er worden heel wat gegevens verzameld en studies uitgevoerd naar ongelijkheid en discriminatie in België, maar het resultaat is versnipperd. Publicaties verdwijnen vaak in de overvloed aan online informatie. Daarnaast wordt er vaak over, in plaats van met, gediscrimineerde groepen gepraat. Met het project Improving Equality Data Collection in Belgium (IEDCB II) bekijken we hoe deze situatie verbeterd kan worden. 

  Tijdens deze conferentie zullen de 2 delen van het project equality data worden gepresenteerd:

  Deelname is gratis, maar schrijf je zeker in vóór 30 mei! 

  Je kan zowel fysiek als online deelnemen.


  Schrijf je in!

  Op het programma 

  • 9u00 - 9u30

  Ontvangst met koffie

  • 9u30 - 9u40

  Els Keytsman, directeur Unia

  Welkomstwoord en korte inleiding project IEDCB II

  • 9u40 - 9u50

  Marie-Colline Leroy, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit

  Toelichting belang van dit project in de huidige context

  • 9u50 - 10u45

  Onderzoeksteam

  Presentatie: "Ongelijkheid op basis van handicap, gezondheidstoestand en fysieke kenmerken: lacunes in de bestaande gegevens en aanbevelingen voor de toekomst"

  Vragen en antwoorden

  • 10u45 - 11u00

  Pauze

  • 11u00 - 12u00

  Onderzoeksteam

  Presentatie: "Studie naar zelfdefiniëring van origine: resultaten en praktische richtlijnen"

  Vragen en antwoorden

  • 12u00 - 13u00

  Broodjeslunch (inbegrepen)

  • 13u00 - 13u30

  Nuala Connolly, Ann Marie Townsend, Emma O’Shea (IHREC, Ierland) 

  Keynote: "De ontwikkeling van een nationale strategie voor equality data in Ierland"

  • 13u30 - 14u30

  Stakeholders - Elise Derroitte (Christelijke Mutaliteit), Nina Henkens (KifKif vzw), Olivier Magritte (Belgian Disability Forum), Etienne Devaux (FOD BOSA)

  Moderator - Laura Berthoud, medewerkster Unia 

  Paneldebat 1: "Van data naar daden"

  • 14u30 - 14u45

  Pauze

  • 14u45 - 15u45

  Stakeholders - Ama Kissi (Universiteit Gent), Esther Kouablan (MRAX), Marianne Nykjaer (Dik Voor Mekaar), Justine Dehon (ASBL ARAPH)

  Moderator - Patrick Charlier, directeur Unia 

  Paneldebat 2: "Hoe noem je mij? De kracht van taal in onderzoek naar discriminatie"

  • 15u45 - 16u00

  Seppe Brantegem, Directie IV Fundamentele rechten (FOD Justitie)

  Slotopmerkingen: terugblik op de dag en conclusie

  Praktische informatie 

  • Hybride: het is ook mogelijk om de conferentie online te volgen en je vragen via de chat te stellen. 
  • Opname: een opname van het evenement zal nadien online beschikbaar gemaakt worden. 
  • Taal: er is simultaanvertaling naar het Nederlands, het Frans en het Engels voorzien. 
  • Gebarentaal: er kan een tolk Vlaamse gebarentaal worden voorzien (gelieve dit aan te geven in het inschrijvingsformulier).
  • Toegankelijkheid: het gebouw is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. 

  Dit project wordt gefinancierd door de Dienst Gelijke Kansen van de FOD Justitie en uitgevoerd door Unia.

  Hoe kan je naar het evenement komen?

  La Tricoterie (Théodore Verhaegenstraat 158, 1060 Brussel)

  • Met de fiets: er is een fietsenstalling voor de evenementenhal en op het Bethlehemplein. 
  • Met het openbaar vervoer

             Trein: station Brussel-Zuid (10 minuten stappen) 

             Metro: metro 2 en 6, premetro 3 en 4, station Hallepoort (5 minuten stappen) 

             Tram: tram 81, halte Bethlehem (voor de evenementenhal) 

             Bus: bussen 48, 49 en 50, halte Koningslaan (5 minuten stappen) 

  Vragen? 

  Heb je specifieke vragen, noden of wensen waarmee we rekening moeten houden?

  Mail naar equalitydata@unia.be of bel naar 02 212 30 56.