‘75 jaar na Kristallnacht blijft het antisemitisme aan de orde van de dag’

7 november 2013
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

Het Europees Bureau voor de Grondrechten presenteert de resultaten van zijn onderzoek bij de Joodse EU-bevolking

Aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme, waarop we de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 herdenken, stelt het Europees Bureau voor de Grondrechten (Fundamental Rights Agency, FRA) de resultaten voor van een onderzoek naar antisemitische haatboodschappen, haatmisdrijven en discriminatie zoals die worden ervaren door Joodse inwoners van de Europese Unie.

Het onderzoek, gevoerd onder de Joodse inwoners van acht lidstaten, heeft verontrustende resultaten opgeleverd. Met name voor België. Van de in ons land wonende respondenten vindt 77 procent het antisemitisme hier een groot probleem (het gemiddelde van alle landen uit het onderzoek is 66 procent); 88 procent vindt dat het antisemitisme de voorbije vijf jaar is toegenomen; 10 procent is in diezelfde periode slachtoffer van haatboodschappen of geweld geweest omdat ze Jood zijn; 69 procent verklaart dat ze zich door het Israëlisch-Arabische conflict minder veilig voelen.

85 procent van de Belgische respondenten zegt dat antisemitisme vooral via het internet verspreid wordt. ‘Dat kunnen wij bevestigen’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding. ‘Sinds 2006 gaat een groot deel van de meldingen van antisemitisme bij het Centrum over het internet. Daar heeft het antisemitisme een openlijke vorm aangenomen; het gaat bijvoorbeeld over internetgebruikers die stereotypen bevestigen, die denigrerende of gewelddadige uitspraken doen, of die anderen aanzetten om negationistische websites te bezoeken. Ook antizionistische artikels, bijvoorbeeld over Israël of het Israëlisch-Palestijnse conflict, wekken geregeld hevige reacties op bij leden van de Joodse gemeenschap, die er de bevestiging van een latent antisemitisme in zien. De voornaamste onlinekanalen voor antisemitische commentaren en haatboodschappen zijn Facebook en de discussiefora van kranten.’

‘Verbale agressie tegenover en fysieke bedreiging van Joden mogen dan beduidend minder vaak voorkomen, die fenomenen mogen ons daarom niet minder verontrusten’, voegt De Witte daaraan toe. ‘Het antisemitisme beperkt zich ook niet tot bepaalde lagen van de bevolking, zoals Arabische moslims. Het komt uit álle lagen. Daarom moeten we ruimte voor dialoog tussen de verschillende gemeenschappen creëren, en verzoening stimuleren.’

Ook al blijft het fysieke geweld tegenover Joden beperkt tot geïsoleerde gevallen, dat neemt het gevoel van onveiligheid in hun gemeenschap niet weg, zoals het nieuwe onderzoek bewijst. Jozef De Witte: ‘Die gemeenschap vraagt een sterk moreel, politiek en juridisch antwoord op het antisemitisme. Het Centrum werkt daarom samen met haar vertegenwoordigers, met beleidsmakers en de justitiële wereld om antisemitisme in het bijzonder en racisme en xenofobie in het algemeen te bestrijden. Dat is een van onze prioriteiten, en dat zal het ook blijven.’

Meer informatie?