Nog geen duidelijkheid over neutraliteitsbeleid in private sector

23 december 2011
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

Het arbeidshof van Antwerpen oordeelde vandaag dat een beveiligingsfirma geen rechtsmisbruik beging door een receptioniste te ontslaan die een bescheiden hoofddoek wilde combineren met haar uniform.

In eerste aanleg oordeelde de arbeidsrechtbank dat een werkgever aan zijn voltallige personeel een verbod mag opleggen om religieuze overtuigingen te veruiterlijken om het neutrale imago van het (commerciële) bedrijf te vrijwaren.

Hoewel het openbaar ministerie vorige maand tot de conclusie kwam dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van geloof, wordt de zaak nu afgewezen door het arbeidshof. Het arbeidshof van Antwerpen oordeelde dat het ontslag in de gegeven omstandigheden niet onredelijk was. Maar het arrest lijkt geen uitsluitsel te geven over het al dan niet discriminatoire karakter van een zogenaamd neutraliteitsbeleid door commerciële bedrijven.

Het Centrum zal daarom het arrest grondig bestuderen en pleit voor meer rechtszekerheid in deze maatschappelijk omstreden materie.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.