Acceptatie holebi’s: vooruitgang, maar nog niet mainstream

12 mei 2016
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

iVOX heeft een peiling bij 1.000 Belgen uitgevoerd die laat zien waar er onder onze bevolking een negatieve houding tegenover holebi’s leeft. Hoewel de wet in België holebi’s beschermt tegen discriminatie en de maatschappelijke acceptatie positief evolueert, blijft het opmerkelijk dat ze in sommige groepen binnen de samenleving niet vanzelfsprekend aanvaard worden. Om de vooroordelen tegenover holebi’s te ontzenuwen, start Unia een campagne.

Eerst het goede nieuws. Ongeveer 60 procent van de respondenten zegt duidelijk geen problemen te hebben met holebi’s. Ook als je hun concrete situaties voorlegt, blijken ze niet wakker te liggen van iemands seksuele oriëntatie. Zo zou bijna 9 op de 10 (88%) een vriend erop aanspreken als hij ‘Vuil janetten!’ naar een holebikoppel roept. Meer dan zes op de tien (63%) vindt het helemaal oké dat een bevriend homokoppel elkaar zou zoenen op straat.

‘De algemene kijk op holebi’s is positief. Die aanvaarding is er niet vanzelf gekomen: middenveld en politiek hebben de afgelopen twintig jaar bakens verzet. Voor de Wetstraat zijn holebi’s intussen vanzelfsprekend. De verbeterde wetgeving, bijvoorbeeld over adoptie en huwelijk, illustreert dat,’ zegt Unia-directeur Els Keytsman.

Een mannenprobleem?

Aan de andere kant ligt de acceptatie moeilijker bij mannen dan bij vrouwen. 47 procent van hen geeft expliciet aan zijn zoon te vertellen dat heteroseksuele relaties het normaalste zijn, tegenover  26 procent van de vrouwen. Op het werk stapt 23 procent van de vrouwen sneller naar een homoman voor hulp dan mannen (9%). Een grote meerderheid van de vrouwen (60%) vindt dat ze niet bevriend kunnen zijn met een homohater, terwijl 45 procent van de mannen daar geen graten in zien.

Leeftijdsverschil

Twee mannen hand in hand zien lopen is voor meer dan één op de tien in de peiling een probleem (12%). Dat resultaat stijgt naarmate de deelnemers ouder worden: 20 procent van de 55-plussers ergert zich daaraan, tegenover 8 procent van de jongeren tussen 18 en 34 jaar.

Hetero’s en holebi’s

Ook opvallend: van alle deelnemers zegt vier op de tien ‘zich niet 100% hetero te voelen’. Tussen hen en de groep die zich wél bestempelt als 100% hetero (60%) is er weinig eensgezindheid over attitudes tegenover holebi’s, bijvoorbeeld op de werkvloer. Als het gaat over contact met een klant geeft liefst één op vijf zogenoemde ‘100% hetero’s’ aan dat een holebi in contact met een klant haar/zijn seksuele oriëntatie niet mag laten merken. Dat is het dubbele van de groep (11 procent) die twijfelt over haar/zijn seksuele oriëntatie.

Frans- vs. Nederlandstaligen

Ook tussen Franstaligen en Nederlandstaligen liggen de meningen over holebi’s uiteen, vooral in het onderwijs. Meer dan één op de vier (29%) Franstaligen vindt het vreemd dat de leerkracht van hun dochter zou vertellen over de vakantie met haar vrouw; dat cijfer ligt drie keer zo hoog als bij Nederlandstaligen (10%). Daarnaast gaat één op de vijf (21%) Franstaligen expliciet níét akkoord met de stelling dat de school kinderen moet leren dat een homoseksuele relatie evenwaardig is aan een heteroseksuele relatie; dat is dubbel zo veel als bij Nederlandstaligen (8%).

Verder heeft 13 procent van de Franstalige deelnemers het er moeilijk mee mocht hun baas met zijn man naar een personeelsfeest komen, tegenover 2 procent bij de Nederlandstaligen.

Vriendenkring

Verder schuift de peiling naar voren dat bij wie minder contact heeft met holebi’s, de aanvaarding onder de maat blijft. Zo ziet 41 procent van hen een vriendschap met een homoman niet zitten. Terwijl een overgrote meerderheid (67 procent)van de mensen die veel holebi’s zien, dat oké vindt.

Tevreden, maar alert

Unia kijkt tevreden naar de toegenomen acceptatie van holebi’s. ‘Neen, we willen de zorgpunten niet onder de mat vegen’, zegt Els Keytsman. ‘Uit onze jaarcijfers van meldingen over mogelijke homohaat of discriminatie blijkt dat we alert moeten blijven.’

Unia opende in 2015 92 dossiers over discriminatie op grond van seksuele oriëntatie, ofwel 12 meer dan in 2014. In totaal kregen we 203 meldingen. Bijna de helft (46%) van de dossiers ging over samenlevingsproblemen (burenruzies, problemen in de publieke ruimte, problemen in de familie …). Dat is het dubbele van 2014.

Keytsman vult aan dat veel meldingen onder de radar blijven. ‘De helft (49%) geeft aan seks tussen twee mannen helemaal niet natuurlijk te vinden. Een zorgwekkend cijfer dat onze waakzaamheid tegenover homodiscriminatie moet aanscherpen.’

‘Daarom starten we een campagne met vooroordelen over holebi’s op hun kop gezet. Zo willen we mensen bewust maken dat een negatieve houding diepe sporen kan nalaten bij holebi’s’, klinkt het.

Unia start met de verdeling van bierviltjes in 5 grote Belgische steden (Charleroi, Luik, Gent, Antwerpen en Brussel). ‘De campagne heeft ook een Facebook-luik, en we lopen ook dit jaar mee met de Gay Pride.’ In het dagelijks leven merken holebi’s vaak nog te weinig van de toegenomen acceptatie. De peiling heeft daar het vergrootglas op gelegd.’

Peiling uitgevoerd tussen 5 mei 2016 en 10 mei 2016