Publicatie van de conferentie Alter met bijdrage van Unia

18 april 2024
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Handicap

In 2022 vond de conferentie Alter plaats met als thema ‘Rethinking institutions and deinstitutionalisation from a disability perspective’. Ondertussen is de publicatie van de conferentie verschenen bij Presses universitaires Saint-Louis Bruxelles. De bijdrage van Unia is gratis beschikbaar. Als voorproefje lijsten we alvast de 6 aanbevelingen op.

6 aanbevelingen van Unia

De geleidelijke uitvoering van artikel 19 van het VN-Verdrag voor de rechten van personen met een handicap over zelfstandig wonen en participatie kan niet zonder snel bepaalde aspecten van de huidige situatie aan te pakken. Daarom vraagt Unia aan de autoriteiten:

  • nieuwe normen vast te stellen die in overeenstemming zijn met de principes van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap voor de bestaande instellingen
  • regelgeving en wetgeving aan te passen om deze instellingen zo veel mogelijk naar buiten te openen en een snelle overgang van personen naar een autonoom leven mogelijk te maken
  • te stoppen met de bouw van nieuwe instellingen
  • het toezicht op alle instellingen te versterken om de rechten van personen met een handicap te waarborgen
  • de benodigde middelen toe te wijzen voor versterkt toezicht op bewindvoeringsmaatregelen om de eerbiediging van hun rechten, wil en voorkeuren te waarborgen
  • de overgang naar de-institutionalisering te plannen met duidelijke kwantitatieve doelstellingen, een vastgesteld tijdschema, monitoring en evaluatie van de voortgang van deze overgang

Volledige bijdrage van Unia op de Alter Conferentie 2022

De volledige bijdrage, getiteld Positionering van een onafhankelijk mechanisme voor de opvolging van artikel 19 van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap, werd geschreven door Véronique Ghesquière, Hoofd van de Dienst Beleid & Monitoring en verantwoordelijke voor de CRPD-cel (VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap) van Unia. Te vinden op pagina's 159-165 in "Het heroverwegen van de instelling en de-institutionalisering vanuit het perspectief van handicap". Onder redactie van Isabelle Hachez en Nicolas Marquis.