Uitbreiding van het recht op redelijke aanpassingen in Brussels Wetboek dankzij Unia

11 april 2024
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Handicap

Het recht op redelijke aanpassingen door associatie voor naasten van personen met een handicap werd opgenomen in het nieuwe Brussels Wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van diversiteit dat in april 2024 werd goedgekeurd. Daarmee volgt het Brussels Gewest het advies van Unia van januari 2024.

‘Redelijke aanpassingen door associatie’

Kunnen de naasten van personen met een handicap aanspraak maken op het recht op dergelijke aanpassingen in het kader van de antidiscriminatiewetgeving, op basis van hun familiebanden/emotionele banden met een persoon met een handicap? Denk bijvoorbeeld aan:

  • aangepaste werktijden om een kind met autisme te vergezellen naar de wekelijkse afspraken bij een psycholoog
  • extra telewerkdagen om bij een chronisch ziek familielid te kunnen blijven
  • de mogelijkheid om met de auto toegang te krijgen tot een autoluwe zone om een broer of zus met een handicap te ondersteunen in het dagelijkse leven...

Bij de behandeling van die dossiers heeft Unia er altijd voor gepleit om specifiek rekening te houden met deze situaties. We kunnen immers vaststellen dat de gevraagde aanpassingen, ook al zijn ze niet rechtstreeks voor de personen met een handicap, onrechtstreeks ten goede komen aan de personen met een handicap en een essentieel antwoord bieden op het gebrek aan alternatief van de samenleving om in die hulp te voorzien.

Tot nu toe was er voor het begrip ‘redelijke aanpassing door associatie’ nog geen voldoende juridische en wetgevende basis. 

Belangrijke stap voorwaarts voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Op aandringen van de Raad van State heeft het Brussels Gewest het advies van Unia opgevolgd door dit nieuwe begrip op te nemen in het nieuwe Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit. Daarmee is het een voorloper in België. Unia verwelkomt deze stap voorwaarts en roept andere entiteiten op om dit begrip ook op te nemen in hun antidiscriminatiewetgeving.

Door het leven van de naaste en/of mantelzorg(st)er als help(st)er beter te verzoenen met zijn of haar leven in de samenleving (professioneel, in onderwijscontext enz.), kunnen de ‘redelijke aanpassingen door associatie’ zonder twijfel bijdragen tot meer inclusie en welzijn voor de personen met een handicap.