Nieuwe samenwerkingen rond gevangeniswezen en seksuele gezondheid

27 april 2022

Unia ondertekende een samenwerkingsakkoord met twee nieuwe partners: de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen (CTRG) en Sensoa.

Om de rechten en de menselijke waardigheid van gedetineerden te waarborgen, controleert de Centrale Toezichtraad voor het Gevangeniswezen 36 penitentiaire instellingen in België en brengt het daarover onafhankelijk advies uit. 

Sensoa is het Vlaamse expertisecentrum voor seksuele gezondheid. Het is verantwoordelijk voor de promotie en bescherming van seksuele en reproductieve rechten.  

Deze twee organisaties kunnen Unia informatie of advies vragen inzake discriminatie en gelijkheid en in het kader van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. 

Omgekeerd zal Unia beroep kunnen doen op hun expertise in de respectievelijke werkingsdomeinen. Hetzij voor onderzoek van meldingen en dossiers, hetzij voor informatie-uitwisselingen voor adviezen, studies, onderzoek of rapporten, sensibiliseringsacties, enzovoort. 

De CTRG en Sensoa treden hiermee toe aan de lijst van partners waarmee Unia al samenwerkt op het niveau van steden en gemeenten, onderwijs, politie, werkgelegenheid en verenigingsleven.  

Unia is opgetogen om met deze twee nieuwe partners samen te werken en zich samen in te zetten voor de verdediging van de mensenrechten.