Antisemitisme: de recentste cijfers tonen een duidelijke stijging

22 februari 2015
Actiedomein: WerkOnderwijs
Discriminatiegrond: RacismeGeloof of levensbeschouwing

In 2014 heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum 130 meldingen geregistreerd van antisemitisme of negationisme. Dat op een totaal van 4.627 meldingen. In 2013 waren er 85 meldingen van antisemitisme, wat betekent dat het aantal meldingen sterk gestegen is ten opzichte van vorig jaar. De Israëlische militaire operatie ‘Protective Edge’ in de Gazastrook in juli en augustus 2014 heeft de stijging van het aantal incidenten ongetwijfeld beïnvloed. De incidenten hadden in 2014 ook vaker een gewelddadig karakter, zowel verbaal als fysiek.

Op basis van de meldingen opende het Centrum het voorbije jaar in totaal 75 nieuwe dossiers over antisemitisme. Het internet (cyberhaat op websites, blogs, mails, forumdiscussies, maar vooral via sociale media) blijft net als de voorbije jaren het belangrijkste kanaal voor het verspreiden van antisemitisme en negationisme. Daar komt nog de verontrustende vaststelling bij dat verbale agressie en bedreigingen net als negationistische uitspraken (de Joodse genocide ontkennen, maar vooral de misdaden gepleegd door het nationaalsocialistische regime goedkeuren en rechtvaardigen) in constante opmars zijn. Het antisemitische geweld kreeg op 24 mei 2014 ook een dodelijke dimensie met de schietpartij in het Joods Museum van België.

Ook zorgwekkend zijn de directe discriminaties waarmee de Joodse gemeenschap af te rekenen kreeg in 2014; een nieuw fenomeen. Zo weigerde een telefonisch opgeroepen dokter zich naar een patiënte te begeven omdat die Joods was. In een ander geval klaagde een Joodse cliënte omdat men haar in een winkel weigerde te bedienen. In nog een andere zaak hing een caféhouder een affiche aan het raam met daarop de tekst ‘Joden en honden niet welkom’.

Het Centrum heeft zich in drie juridische dossiers burgerlijke partij gesteld. Het eerste dossier leidde al tot een veroordeling; het ging over antisemitische pesterijen op de werkvloer. De twee andere zaken zijn nog hangende. Zij gaan respectievelijk over herhaalde antisemitische uitspraken door ex-volksvertegenwoordiger Laurent Louis en een negationistische uiteenzetting in de klas door een leerkracht Duits. De raad van bestuur van het Centrum beslist binnenkort over een vierde burgerlijke partijstelling, in het dossier van de moorden in het Joods Museum.

De stijging van het aantal haatboodschappen en gevallen van verbale en fysieke – zelfs moorddadige – agressie, is onbetwistbaar. Het Centrum deelt de groeiende bezorgdheid van de Joodse gemeenschap en benadrukt dat, geconfronteerd met de significante stijging van het antisemitisme, elk van ons zijn verantwoordelijkheid moet opnemen.

Klik op de tabel om hem te vergroten

Cijfers op komst

In aanloop naar de publicatie van zijn jaarverslag in mei 2015 zal het Centrum regelmatig de belangrijkste cijfers voor het jaar 2014 op zijn website publiceren. De cijfers over antisemitisme zijn de eerste in die reeks.

Foto : France Dubois