De nieuwe wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk treedt in voege

1 september 2014

Vandaag treedt nieuwe wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s op het werk in voege. Dat houdt onder meer in dat slachtoffers van pesterijen op het werk op grond van één van de wettelijk beschermde discriminatiegronden voortaan ook recht hebben op een forfaitaire schadevergoeding, die overeenkomt met 6 maanden brutoloon. Voor andere vormen van pesterijen komt de schadevergoeding overeen met 3 maanden brutoloon.