Gesprek Centrum en ING over ophaallimiet voor 60-plussers

4 augustus 2010
Discriminatiegrond: Leeftijd

Op woensdag 4 augustus heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) een gesprek gehad met de verantwoordelijken van ING over de intussen ingetrokken afhaallimiet voor 60-plussers.

In dat gesprek stelde ING dat zij beseffen dat deze maatregel een verschil in behandeling tussen 60-plussers en andere klanten inhoudt. Ook daarom werd de maatregel ingetrokken. Het Centrum is daarover verheugd.

Het Centrum heeft zich bereid verklaard om andere maatregelen die ING – al dan niet samen met andere banken – zou nemen te toetsen aan de antidiscriminatiewetgeving.

Om dergelijke incidenten te voorkomen, benadrukt het Centrum zijn rol als expertisecentrum rond discriminatie. Elk bedrijf, iedere organisatie of overheidsdienst kan een beroep doen op de expertise van het Centrum om een geplande maatregel te toetsen aan de antidiscriminatiewetgeving.
 

Vergelijkbare artikels