Gesprek Centrum en ING over ophaallimiet voor 60-plussers

4 augustus 2010
Discriminatiegrond: Leeftijd

Op woensdag 4 augustus heeft het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Centrum) een gesprek gehad met de verantwoordelijken van ING over de intussen ingetrokken afhaallimiet voor 60-plussers.

In dat gesprek stelde ING dat zij beseffen dat deze maatregel een verschil in behandeling tussen 60-plussers en andere klanten inhoudt. Ook daarom werd de maatregel ingetrokken. Het Centrum is daarover verheugd.

Het Centrum heeft zich bereid verklaard om andere maatregelen die ING – al dan niet samen met andere banken – zou nemen te toetsen aan de antidiscriminatiewetgeving.

Om dergelijke incidenten te voorkomen, benadrukt het Centrum zijn rol als expertisecentrum rond discriminatie. Elk bedrijf, iedere organisatie of overheidsdienst kan een beroep doen op de expertise van het Centrum om een geplande maatregel te toetsen aan de antidiscriminatiewetgeving.
 

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.