Het Interfederaal Gelijkekansencentrum wordt Unia

20 februari 2016

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heet voortaan Unia: een belangrijke stap voor de organisatie. Met zijn naamswijziging wil Unia zichzelf en zijn opdrachten meer bekend maken bij het grote publiek. Zo kan Unia zich verder profileren als de instelling waar burgers gemakkelijk kunnen aankloppen als ze vragen hebben over gelijke kansen en discriminatie, of als ze discriminatie willen melden.

De naamsverandering is het resultaat van een proces dat startte in 2012, toen het Centrum ‘interfederale’ bevoegdheden kreeg. Recent kreeg Unia ook een nieuwe raad van bestuur en een nieuwe directie, een tandem tussen Els Keytsman, voormalig directeur van Vluchtelingenwerk Vlaanderen, en Patrick Charlier, al waarnemend directeur van het Centrum sinds mei 2015.

‘Onze missie is doorheen de tijd geëvolueerd. Vandaag zijn we volledig bevoegd voor gelijke kansen en de strijd tegen discriminatie zoals die is vastgelegd in 17 criteria van de antidiscriminatiewetgeving. We zijn nu actief op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau. Werk, onderwijs, huisvesting, dienstverlening zijn daardoor enkele van onze belangrijke actiedomeinen geworden. Onze lokale contactpunten breiden we uit over heel België. Zo willen we dichter bij de burger staan’, zegt Els Keytsman.

Een nieuwe naam, een betere zichtbaarheid

Die nabijheid is een uitdaging: uit een onderzoek van Unia blijkt dat weinig respondenten organisaties kennen die bezig zijn met gelijke kansen. 74 procent van de ondervraagden heeft zelfs geen flauw idee bij wie aan te kloppen bij klachten over discriminatie. 'Onze zichtbaarheid kan en moet beter. Onze officiële naam is te lang, te complex, en er circuleren blijkbaar liefst 70 versies van. Een nieuwe naam was dus geen overbodige luxe. Unia is een pertinente en eenvoudige naam die in beide landstalen goed in de mond ligt. Zo kunnen we onszelf positioneren als referentie in de strijd tegen discriminatie', vervolgt Keytsman.

Datzelfde onderzoek toont aan dat 60 procent van de mensen vindt dat België een instantie als Unia nodig heeft. 'Meer dan ooit hebben burgers nood aan een referentiepunt als ze slachtoffer zijn van discriminatie. Een inclusieve samenleving gaat gepaard met vragen, uitdagingen en soms sociale onrust. Als iemand slachtoffer wordt van discriminatie of er vragen over heeft, moet het een reflex worden om bij Unia aan te kloppen.'

#GelijkinBelgië?

Weldra zal Unia een campagne op Twitter en Facebook lanceren, met als hashttag '#GelijkinBelgië?'. 'Met enkele frappante cijfers willen we de houding in België weergeven tegenover diversiteit, samenleven en het recht om ‘anders’ te zijn. Uit die cijfers blijkt dat België nog een lange weg moet gaan vooraleer we kunnen spreken van echte gelijke kansen.'

Unia lanceert vandaag ook deze nieuwe website, die duidelijker en toegankelijker is dan de oude. Het gratis telefoonnummer waarop mensen discriminatie kunnen melden, blijft ongewijzigd: 0800 12 800.

Meer info?

Unia stamt af van het Latijnse 'unio' (eenheid, verbondenheid, 'ik verenig'). Een term die mooi aansluit bij de filosofie die we in ons werk willen uitdragen: aanzetten tot dialoog, het sociale weefsel versterken, nadenken over wat ons verenigt eerder dan over wat ons verdeelt.

Onze nieuwe naam en huisstijl zijn ontworpen in samenwerking met BBDO en Minale Design Strategy. Onze nieuwe website is gebouwd door Statik.