‘Interfederaal’: een nieuw adjectief voor een nieuw statuut

5 maart 2014

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding wordt hervormd tot een Interfederaal Gelijkekansencentrum en een Federaal Migratiecentrum

Federaal, gewestelijk, gemeenschappelijk: adjectieven die iedereen in België vertrouwd in de oren klinken. Maar er is nu ook een vierde adjectief, dat de drie andere omvat: ‘interfederaal’. Eén van de eerste openbare instellingen voor wie die semantische en institutionele evolutie geldt is het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding: dat heet voortaan het Interfederaal centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme.

Over die interfederalisering sloten de federale regering, de gewesten en de gemeenschappen op 12 juni 2013 een samenwerkingsakkoord. De tekst van dat akkoord, die is goedgekeurd door de zes parlementen van ons land, verschijnt vandaag in het Belgisch Staatsblad. Over tien dagen, op 15 maart 2014, treedt hij in werking.

Door de interfederalisering van het Centrum worden zijn huidige bevoegdheden in de strijd tegen discriminatie uitgebreid tot die van de gewesten en de gemeenschappen. Tot nu was het Centrum alleen bevoegd voor federale aangelegenheden, ook al had het zijn actieterrein al uitgebreid dankzij samenwerkingsakkoorden met de gewesten en de gemeenschappen.

‘In een land met een complexe structuur als België is dat zonder meer een goede zaak’, zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum. ‘Voor de burger wordt het een stuk eenvoudiger. Als hij het slachtoffer is van discriminatie of racisme, of als zijn rechten als persoon met een handicap geschonden zijn, moet hij zich niet meer afvragen welk bevoegdheidsniveau er in het spel is: hij zal zich meteen tot ons kunnen richten. Dat is vooral belangrijk voor mensen die het Centrum vragen om tussenbeide te komen wanneer ze het slachtoffer van discriminatie zijn en zich in een kwetsbare situatie bevinden.’ Organisaties, instellingen of autoriteiten kunnen het Centrum nu ook gemakkelijker vragen om advies, begeleiding of een interventie.

Door een gedeeltelijke decentralisatie van zijn diensten komt het Centrum ook dichter bij de burger te staan. Wie mogelijke discriminatie wil melden, kan terecht bij het hoofdkwartier van het Centrum in Brussel of bij de lokale meldpunten in Vlaanderen (Meldpunten Discriminatie) en Wallonië (Espaces Wallonie). Die decentralisatie bestond al in de praktijk, en zal ingebed zijn in de werking van het interfederale Centrum.

De opdrachten van het huidige Centrum rond migratie worden toevertrouwd aan een aparte en louter federale instelling, het Federaal centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel. Ook de teksten over die instelling verschijnen vandaag in het Belgisch Staatsblad.

Jozef De Witte onderstreept tot slot het engagement van alle ondertekenaars van het samenwerkingsakkoord om de twee centra toereikend te financieren. ‘Dat is een belangrijke garantie voor hun goede werking, we zijn er dan ook zeer tevreden mee.’

Meer informatie

Van één Centrum naar twee: wat verandert er in 2014?