Parallel rapport over de toepassing van het herzien sociaal handvest

23 december 2015
Discriminatiegrond: Handicap

Het Europees Sociaal Handvest (ESH) is een mensenrechtenverdrag dat gaat over rechten op gebied van huisvesting, werk, gezondheid, sociale bescherming, onderwijs en personenverkeer. Nagaan of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven, is het werk van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR). België is één van de aangesloten landen en heeft eind oktober 2015 verslag uitgebracht bij het ECSR.

Unia heeft op basis van het statelijke rapport van België een parallel rapport overgemaakt aan het ECSR. De bijdrage van Unia past in thematische groep 1 'Werk, vorming en gelijke kansen' en gaat met name in op thema’s rond handicap.

Downloads