Klachten over de dienstverlening van Unia?

Elke persoon of organisatie die contact heeft met Unia kan een klacht indienen. Die klacht moet gaan over de werking van Unia of over de kwaliteit van haar dienstverlening.

Voorbeelden van ontvankelijke klachten

 • Je krijgt geen informatie of reactie van Unia bij de behandeling van een dossier.
 • De informatie die je van Unia krijgt (via zijn brochures, zijn website enzovoort) is onvolledig of onduidelijk.
 • Je bent niet tevreden over de bereikbaarheid van Unia (via het onthaal, telefonisch enzovoort).
 • Je moet te lang wachten op een antwoord van Unia.
 • Je bent niet tevreden over het gedrag van een medewerker van Unia (tijdens een telefoongesprek, tijdens een bezoek enzovoort).

Voorbeelden van niet-ontvankelijke klachten

 • Anonieme klachten.
 • Niet-gemotiveerde klachten (je moet je redenen duidelijk omschrijven).
 • Klachten over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden.
 • Klachten over feiten die niet tot de bevoegdheid van Unia behoren.
 • Klachten over feiten waarvoor er administratieve beroepsprocedures bestaan.
 • Klachten over feiten waarvoor een beroep aanhangig is bij een rechtscollege (arbeidsgerechten, de Raad van State enzovoort).
 • Klachten over feiten waarvoor al een procedure bij de Federale Ombudsman is opgestart.

Opgelet

Dien je een klacht bij Unia in, dan wordt de termijn om een beroep in te dienen bij de Raad van State en bij de hoven en rechtbanken van de rechterlijke macht daardoor niet opgeschort.

Hoe kun je een klacht indienen?

Dat kan op verschillende manieren:

 • Vul het contactformulier onder aan deze pagina in.
 • Vul de Word- of de pdf-versie van ons klachtenformulier in (elektronisch of met de hand), druk het document af en verzend het naar: Unia, Victor Hortaplein 40 bus 40, 1060 Brussel.

Je ontvangt binnen de vijftien dagen een ontvangstmelding. 

Is je klacht ontvankelijk? Dan wordt hij overgemaakt aan de bevoegde dienst van Unia. Die zal de klacht bestuderen en je binnen een redelijke termijn een gemotiveerd antwoord geven.

Ben je nog niet tevreden?

Dan kan je op verschillende manieren een zogenoemde tweedelijnsklacht indienen bij de federale Ombudsman.

A De federale Ombudsman, Leuvenseweg 48/bus 6, 1000 Brussel
T 0800 999 61 (gratis)
E contact@federaalombudsman.be

Jouw vraag

Wil je een klacht indienen over de werking van Unia of de kwaliteit van zijn dienstverlening? Gebruik dan dit formulier.

Gelieve alle velden in te vullen


Unia hecht veel belang aan respect voor je persoonlijke gegevens. We gebruiken je gegevens alleen om je te contacteren met een antwoord op je vraag. Heb je klachten over de manier waarop Unia met je gegevens omgaat of wil je je gegevens laten schrappen of aanpassen? Je vindt meer info over de te volgen procedure in onze privacyverklaring.