Hoeveel personen werken bij Unia?

In 2021 werkten er 98,98 voltijdequivalenten bij Unia, verspreid over 7 operationele diensten en 3 transversale diensten.