Hoeveel personen werken bij Unia?

In 2019 werkten er 106,7 voltijdequivalenten bij Unia, verspreid over 7 operationele diensten en 3 transversale diensten.

Er zijn ongeveer evenveel Nederlandstalige als Franstalige medewerkers. Meer informatie over de gelijkheid tussen mannen en vrouwen, de leeftijd van de medewerkers en de personeelsleden die redelijke aanpassingen krijgen, vind je in ons jaarverslag.