Is Unia onafhankelijk van de politiek?

Unia voert haar opdrachten in alle onafhankelijkheid uit, volgens het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013. De onafhankelijkheid van Unia wordt ook internationaal erkend.

Dat belet Unia niet om regelmatig met de politiek te interageren, gezien de essentiële rol die ze speelt in het bestrijden van discriminatie.

Unia wordt ook beheerd door een interfederale raad van bestuur. Die is zo pluralistisch mogelijk samengesteld. De 17 leden worden benoemd door de verschillende parlementen in overeenstemming met de Principes van Parijs. Ze geven advies over de werking van Unia en de uitvoering van haar opdrachten.