Welke meldingen behandelt Unia niet?

Sommige meldingen behandelt Unia niet, zoals anonieme meldingen. Lees hier waaraan je melding moet voldoen.

Unia behandelt geen meldingen die:

  • anoniem zijn. Vul daarom zeker je naam in het meldingsformulier in, en gebruik geen fictief e-mailadres;
  • scheldwoorden of bedreigingen bevatten;
  • geen verband houden met een specifieke situatie, en enkel een algemeen ongenoegen uiten;
  • gaan over feiten die meer dan een jaar oud zijn;
  • gaan over feiten die zich buiten België afspelen.