Wat is de rol van Unia?

Unia heeft als opdracht discriminatie te bestrijden en gelijke kansen te bevorderen. 

Dat doet ze op verschillende manieren:

  • Door de meldingen te behandelen van personen die zich gediscrimineerd voelen of die getuige waren van discriminatie. Als Unia bevoegd is, geeft ze de voorkeur aan verzoening en probeert ze een constructieve oplossing te bereiken door te luisteren naar alle betrokken partijen. In sommige gevallen, en enkel met jouw toestemming, kan Unia naar de rechtbank stappen. Meer info.
  • Door het informeren en sensibiliseren van het publiek, de politiek, bedrijven en organisaties via campagnes, opleidingen, tools (zoals de eDiv-onlineopleidingsmodules), adviezen en aanbevelingen, publicaties en statistieken.