Wie kan zich laten helpen door Unia?

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt of getuige is van discriminatie op basis van een van de discriminatiegronden waarvoor Unia bevoegd is, kan contact met ons opnemen.