Alternatieve maatregelen

Zelfs als Unia gerechtelijke stappen zet, streven we naar alternatieve maatregelen. Die maatregelen helpen het slachtoffer én de dader. Ze hebben een educatieve en pedagogische inslag, doordat ze een uitwisseling mogelijk maken over de achtergrond, betekenis en gevolgen van haatboodschappen, haatmisdrijven en discriminatie. Op die manier dragen ze bij tot het herstel van de schade die door die feiten is veroorzaakt.

Unia wil alternatieve maatregelen integreren in een coherente aanpak die ook de politieke, gerechtelijke en maatschappelijke actoren betrekt. Vanuit onze bevoegdheid om aanbevelingen te doen aan die actoren, hebben we in 2012 de KU Leuven verzocht te onderzoeken hoe alternatieve maatregelen kunnen worden ingezet. Parallel en op experimentele basis hebben we ook verschillende vormingsprojecten hierrond op poten gezet. Die kan je raadplegen in de databank hieronder. 

Zoek Alternatieve maatregelen

Alternatieve maatregelen

Volg ons op onze sociale media