Homofoob filmpje op YouTube leidt tot bemiddeling

In juli 2020 ontving Unia een 25-tal meldingen over een filmpje dat circuleerde op YouTube. In het filmpje werd op straat aan toevallige passanten gevraagd: “Jouw beste vriend of vriendin is homo of lesbisch geworden, wat doe je?” Als antwoord op deze vraag werden door de passanten homofobe commentaren gegeven. Dank zij het optreden van de lokale politie kon de maker van het filmpje geïdentificeerd worden en werd een PV opgesteld.

Volgens Unia had de maker van het YouTube filmpje anderen aangezet tot discriminatie, segregatie, haat en/of geweld op basis van de seksuele geaardheid. Unia diende een formele klacht in bij het parket van Oost-Vlaanderen en suggereerde daarin om de klacht te oriënteren naar de procedure bemiddeling en maatregelen.

In maart 2021 had in een Justitiehuis een bemiddelingsgesprek plaats met de maker van het filmpje. Daarbij waren naast de maker van het filmpje (een jonge student) ook nog aanwezig een justitie-assistent, een vader van een homoseksuele jongen en een vertegenwoordiger van Unia.

Tijdens het gesprek werd informatie uitgewisseld over de feiten en de betekenis en gevolgen van het filmpje. De maker van het filmpje engageerde zich tot een aantal stappen, onder meer het maken van een filmpje waarin homoseksualiteit positief aan bod kwam.  De uitkomst van dit bemiddelingsgesprek werd neergeschreven in een bemiddelingsovereenkomst.

Wie? Een jonge student

Wat? Een homofobe film op YouTube

Alternatieve maatregel? Een filmpje maken waarin homoseksualiteit positief aan bod komt.