Van homofoob geweld tot geïndividualiseerd educatief project

In 2014 deelde de toen 16-jarige student Yilmaz samen met enkele kompanen rake klappen uit aan een voorbijganger in Gent. Het slachtoffer was homo, en tijdens de feiten deed Yilmaz ook homofobe uitspraken. Het slachtoffer was na de feiten maandenlang werkonbekwaam. 

De feiten werden gekwalificeerd als opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Uit het verhoor van Yilmaz bleek bovendien dat één van zijn drijfveren bestond uit de haat tegen, het misprijzen van of de vijandigheid tegen het slachtoffer wegens zijn seksuele geaardheid. Yilmaz maakte zich dus schuldig aan een haatmisdrijf.

Voorstel tot alternatieve gerechtelijke maatregel

De politie kon Yilmaz snel vatten en lichtte Unia (overeenkomstig de omzendbrief COL13/2013) in over de feiten. Het lokaal contactpunt van Unia in Gent zag het strafdossier in, en deed een voorstel aan het jeugdparket om een alternatieve gerechtelijke leermaatregel uit te werken. Het slachtoffer van de slagen en verwondingen stelde zich burgerlijke partij en werd bij Unia Gent uitgenodigd voor een ondersteunend gesprek.

De jeugdrechter, en ook Yilmaz en het slachtoffer dankten Unia tijdens de zitting eind 2015 voor de voorgestelde alternatieve maatregel. In haar vonnis stelde de rechtbank dat Yilmaz een geïndividualiseerd educatief project moest volgen. Dat project werd uitgewerkt door Unia, in samenwerking met de lokale organisaties Merhaba, Çavaria en vzw Jong.

Geïndividualiseerd educatief project

Op 20 mei 2016 doorliep Yilmaz in Gent een programma bij Unia en Çavaria. In de ochtend voerde hij een gesprek met een vertegenwoordiger van Unia. Daarna nam hij deel aan twee workshops op het congres ‘Pride & Privilege’. Tot slot stapte hij ’s avonds mee in de Solidariteitsmars ter nagedachtenis van Ishane Jarfi, slachtoffer van homofoob geweld in 2012 in Luik.

In de daaropvolgende week volgde ook een terugkommoment bij de justitie-assistent. Tijdens dit moment bracht Yilmaz verslag uit van zijn dag, gekoppeld aan een gesprek met Unia en Çavaria over zijn indrukken. 

Wie? Yilmaz, een 16-jarige student

Wat? Slagen en verwondingen aan een homoseksuele voorbijganger in Gent

Alternatieve maatregel? Geïndividualiseerd educatief project: uitgewerkt door Unia, in samenwerking met lokale organisaties Merhaba, Çavaria en vzw Jong.