Zoek Onderhandelde oplossingen

55 Onderhandelde oplossingen gevonden
2 september 2013

Kandidaat-huurder geweigerd vanwege zijn origine

Een man wenste een goed te huren maar kreeg van het immobiliënagentschap te horen dat het reeds verhuurd was aan iemand anders. Toen hij zag dat de aankondiging online nog steeds te raadplegen was, contacteerde hij het agentschap opnieuw. Hij deed dit niet onder zijn eigen naam, maar gaf een Belgisch klinkende naam door. Op die manier kreeg hij wel een afspraak. Daarna belde hij nogmaals met zijn echte naam en het goed bleek opnieuw verhuurd te zijn.

29 maart 2013

Melding over de website van een politieke partij

Het Centrum ontving een melding over de website van een politieke partij. Die had een link gepubliceerd naar de website van VHO (Vrij Historisch Onderzoek), waarvan de auteur, Siegfried Verbeke, veroordeeld is voor inbreuk op de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd - het ging daarbij met name om de informatie op en de inhoud van zijn website.

22 mei 2012

Racistische opmerkingen door lerares

Een moeder contacteerde het Centrum omdat haar dochter het mikpunt was van misplaatste, racistisch getinte opmerkingen door een lerares. Een ontmoeting op school met de directie, de moeder en de lerares had niet het verhoopte resultaat, maar leidde tot nog meer spanningen. De moeder diende vervolgens een klacht in bij de politie. Uit de getuigenis bleek dat de moeder excuses van de lerares verwachtte; als die niet volgden, zou ze haar klacht staande houden.

22 mei 2012

Haat op Facebook

Een Facebookgebruiker postte op zijn pagina boodschappen die aanzetten tot haat en geweld tegen moslims. Een andere gebruiker contacteerde het Centrum omdat de toon heel gewelddadig was en de vrees bestond dat de auteur eventueel tot daden zou overgaan. Het Centrum sprak de directie van Facebook Europe aan en die stelde onmiddellijk voor om de account van deze persoon weg te halen, omdat de uitlatingen in strijd waren met hun huishoudelijk reglement. Er werd ook een klacht neergelegd bij de politie.

22 mei 2012

Discriminatie omwille van buitenlands accent

Een uitzendkantoor belde een persoon van Afrikaanse herkomst op in verband met een baan als telefonist in een callcenter. Na een aantal belangrijke aspecten van de baan te hebben besproken (rijbewijs, beschikbaarheid, loon enz.), onderbrak de medewerkster van het uitzendkantoor het gesprek om een laatste punt te controleren. Toen ze terug aan de telefoon kwam, meldde ze aan de kandidaat dat hij niet in aanmerking kwam voor de baan omwille van zijn buitenlands accent.

28 februari 2012

Buitenlands accent

Een uitzendkantoor belt een persoon van Afrikaanse herkomst op in verband met een baan als telefonist in een callcenter. Na een aantal belangrijke aspecten van de baan te hebben besproken (rijbewijs, beschikbaarheid, loon enz.), onderbreekt de medewerkster van het uitzendkantoor het gesprek om een laatste punt te controleren. Als ze terug aan de telefoon komt, meldt ze aan de kandidaat dat hij niet in aanmerking komt voor de baan omdat hij een buitenlands accent heeft.