Zoek Onderhandelde oplossingen

55 Onderhandelde oplossingen gevonden
21 juni 2011

Aanzet tot haat op een blog

De auteur van een blog werd door het Centrum gecontacteerd na verschillende meldingen over de inhoud van bepaalde artikels. Het ging om teksten over de komst van woonwagenbewoners en jongeren van vreemde herkomst. Na analyse van de teksten was er volgens het Centrum sprake van aanzetten tot haat, geweld of discriminatie. Het Centrum informeerde de auteur hierover en verzocht hem om de strafbare artikels van de website te verwijderen. Hij gaf hieraan gevolg.

21 juni 2011

Journalistieke ethiek

Een nationale krant publiceerde een fragment met uitlatingen van Ayaan Hirsi Ali, een vrouw die bekend staat om haar zeer kritische benadering van de islam. Het Centrum werd hierover aangesproken omdat veel lezers vonden dat ze hiermee aanzette tot haat. Volgens het Centrum zetten deze uitlatingen niet aan tot haat, maar was het vooral een probleem van journalistieke ethiek omdat ze aan geen enkel artikel waren gekoppeld en ontdaan waren van elke contextualisering.