Bewuster van financiële draagkracht, zonder discriminerende vragen

30 maart 2022
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

Een verhuurmaatschappij vraagt veel informatie, waaronder loonfiches en uitstaande leningen, om de kredietwaardigheid van mogelijke huurders te beoordelen. Na maandenlange besprekingen, overtuigde Unia het bedrijf om die informatie te verwijderen en in plaats daarvan toekomstige huurders te sensibiliseren.

Unia contacteerde een verhuurmaatschappij, dat kandidaat-huurders veel vragen stelt in een formulier onder andere over hun loon en uitstaande leningen. Ze doet dit om hun kredietwaardigheid te beoordelen. Unia stelt dat deze informatie vragen discriminerend en onevenredig is.

Na een ontmoeting en bespreking met Unia , stemde het bedrijf ermee in om het formulier te wijzigen. De maatschappij wilde  informatie over uitstaande leningen wel nog kunnen opvragen. Unia hield voet bij stuk en kreeg daarbij ook de steun van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Na enkele maanden, stemde de maatschappij ermee in de omstreden informatie van het formulier te schrappen. In de plaats daarvan worden toekomstige huurders bewust gemaakt van hun financiële mogelijkheden om de huurbetaling te garanderen.