Onderhandelde oplossing voor digitaal huiswerk

15 mei 2023
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Andere gronden

De digitale kloof is ook op school een realiteit. Omdat een leerling geen computer had, kon die het huiswerk niet maken op het online platform van de school. Unia ging samenzitten met de school om een oplossing te onderhandelen. 

Unia zocht een alternatief 

De school stelde in eerste instantie voor dat de leerling het huiswerk op een schoolcomputer zou maken tijdens de turn- of muziekles. Unia zag daarin een risico op stigmatisering. Bovendien zijn die momenten niet bedoeld om huiswerk te maken, maar om stoom af te laten.  

Gratis toegang tot een computer op school 

De school stelde daarop voor om het huiswerk te maken tijdens de naschoolse studie.  

Unia vroeg om de studie gratis te maken en de school stemde daarmee in. 

Dankzij onze tussenkomst heeft de leerling nu op school toegang tot een computer zonder extra kosten.