Geen videogesprek? Geen job

20 december 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: LeeftijdAndere gronden

Een interimkantoor vraagt dat kandidaten aanwervingsgesprekken doen via video, die worden opgenomen en doorgestuurd naar werkgevers. Een sollicitant vindt dat ze hierdoor benadeeld wordt ten opzichte van andere kandidaten door haar leeftijd, gebrek aan computerkennis en bepaalde fysieke eigenschappen. Ze neemt contact op met Unia. 

Nadat Unia contact opneemt met het interimkantoor, past het kantoor enkele praktijken aan. Zo wordt er een extra paragraaf toegevoegd over redelijke aanpassingen in de mail die kandidaten uitnodigt voor een video-interview:

“Heb  je, om welke reden ook, een redelijke aanpassing nodig om dit video-interview te doen? Dan verzoeken we je om ons hiervan op de hoogte te brengen via de technische ondersteuning en/of de consultant die belast is met de aanwerving.”