Een laboratorium aanvaardt het dragen van hoofddeksels mits naleving van veiligheidsvoorschriften

21 april 2022
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een vrouw werd een baan als laboratoriumtechnologe geweigerd omdat zij haar hoofddoek moest afdoen om te kunnen werken. Zij nam contact op met Unia en na een constructieve dialoog werd een alternatief gevonden: de regels voor het dragen van hoofdbedekking werden aangepast zonder de veiligheidsvoorschriften te negeren.

Tijdens het sollicitatiegesprek zegt de aanwervingsverantwoordelijke  tegen de vrouw dat zij de functie niet mag uitoefenen indien zij weigert haar hoofddoek af te doen. Het arbeidsreglement verbiedt namelijk het dragen van hoofddeksels of religieuze symbolen.

De vrouw legt deze situatie uit aan Unia dat vervolgens de werkgever contacteerde om naar een alternatief voor dit verbod te zoeken waarbij de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden voor deze specifieke functie toch gerespecteerd blijven.

Een zeer constructieve dialoog met de werkgever heeft tot een oplossing geleid. Het arbeidsreglement werd gewijzigd: het is voortaan toegestaan om petten of haarnetjes te dragen en het laboratorium stelt deze ook ter beschikking.