Religieuze diversiteit op de werkvloer

Mag de overheid aan onthaalmedewerkers vragen dat ze geen religieuze symbolen dragen? Kan een grootkeuken omwille van de veiligheid en hygiëne eisen dat mannelijke werknemers hun baard afscheren - ook sikh-en moslimmedewerkers die dit niet willen doen omwille van hun geloof? En mag een callcenter telefoonmedewerkers verbieden om religieuze symbolen te dragen?

  Met dit soort vragen kloppen mensen aan bij Unia. Werknemers vragen zich vaak af of een werkgever het dragen van religieuze of levensbeschouwelijke symbolen kan verbieden. Maar ook werkgevers zitten met vragen over religieuze diversiteit op de werkvloer.

  Het antwoord van Unia hangt af van het wettelijk kader. Dat is verschillend voor de publieke en de private sector. Bovendien zijn er verschillende juridische principes van toepassing:

  1. de vrijheid van gedachten, geweten en godsdienst;
  2. het verbod om te discrimineren omwille van geloof en/of levensbeschouwing;
  3. de contractuele vrijheid, de vrijheid van ondernemen (en daaraan gekoppeld de wil om een neutraal bedrijfsimago uit te stralen) en het werkgeversgezag van de werkgever;
  4. het neutraliteitsbeginsel van de staat (voor de publieke sector).

  In de praktijk komt het erop neer om een evenwicht te vinden tussen deze verschillende principes.

  Wat mag en wat mag niet?

  In de private sector

  Een private werkgever heeft het recht om die werknemer aan te werven die het best past bij een functie en om in het arbeidsreglement kledingvoorschriften op te nemen. Maar ook als werknemer heb je rechten: je mag namelijk niet ongunstig behandeld worden omwille van je geloof of levensbeschouwing. Ontdek wat je rechten zijn in de private sector. 

  In de publieke sector of overheid

  De overheid heeft de plicht om neutraal te zijn tegenover alle burgers, maar die neutraliteit kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Lees meer over inclusieve of exclusieve neutraliteit bij de overheid.

  In het onderwijs

  Ook leerkrachten en andere personeelsleden hebben de vrijheid om hun overtuigingen uit te drukken. Die vrijheid wordt gegarandeerd, in verschillende gradaties, naargelang hun functie in het pedagogisch proces.

  Begeleiding en training

  Tot slot kan Unia organisaties en bedrijven begeleiden in hun initiatieven rond diversiteit en non-discriminatie. Dat doen we steeds op maat, en daarbij vertrekken we vanuit de realiteit van de organisatie die de aanvraag doet. Met onze interventies willen we de processen en het beleid structureel verbeteren. Lees meer over het begeleidingsaanbod van Unia.

  Volg ons op onze sociale media