Een oudere inwoner met een beperking wordt niet meer beboet voor het uitlaten van haar hondje zonder leiband

16 maart 2022
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Unia werd gecontacteerd door een oudere persoon die een rollator gebruikt en die van haar syndicus boetes kreeg omdat ze haar kleine hond zonder leiband in de tuinen van de residentie uitlaat. Na enkele gesprekken met Unia begrijpt de syndicus de situatie en betaalt hij de boetes terug.  

Unia werd gecontacteerd door een persoon die gebruik maakt van een rollator en die door de syndicus van haar flatgebouw was beboet omdat zij haar hond zonder leiband in de tuinen van haar gebouw had uitgelaten.

Ondanks haar verzoek om een afwijking, gezien haar lichamelijke beperkingen, de grootte van haar hondje en het feit dat hij onder haar toezicht blijft en geen overlast veroorzaakt, bleef de syndicus erbij dat zij tegen het huishoudelijk reglement inzake huisdieren ingaat en geeft haar hiervoor boetes.  

Na meerdere pogingen van Unia om te onderhandelen en redelijke aanpassingen te verkrijgen voor de dame, waaronder ook uitwisselingen met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en de vereniging van Mede-eigenaars, aanvaardt de syndicus de eisen van Unia. De vrouw mag voortaan met haar hond wandelen zonder hem aan de leiband te houden. Ze zal hiervoor geen boetes meer krijgen en de boetes die zij al betaald heeft worden haar terugbetaald.