De syndicus van een gebouw past zich aan een slechtziende persoon aan

10 februari 2020
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Als de syndicus van een gebouw informatie verspreidt via sms of via affiches in de hal, heeft de slechtziende eigenares van een appartement daar geen toegang toe. Dankzij de interventie van Unia heeft de syndicus oplossingen gevonden om die persoon in te lichten.

Een slechtziende persoon, die eigenares is van een appartement, vindt dat ze benadeeld wordt door de syndicus van haar gebouw. Door haar handicap kan ze geen kennis nemen van de berichten die aan de valven in de hal worden bekendgemaakt. Ze ontvangt dus de informatie die de syndicus op die manier meedeelt niet zoals de andere mede-eigenaars. Ze wilde die vraag voorleggen op de algemene vergadering, maar ze was te laat om het punt in te dienen omdat ze de termijnen niet kende.

De vrouw neemt daarop contact op met Unia. Wij contacteren de syndicus van het gebouw. Er wordt afgesproken dat de eigenares een papieren versie van de documenten die aan de valven worden gehangen in haar brievenbus ontvangt, zodat ze die met haar elektronische vergrootglas kan lezen.

Een paar maanden later neemt de eigenares weer contact op met Unia. Nu is het de dringende informatie die een probleem vormt. De syndicus stuurt die dringende informatie via sms. De eigenares heeft echter geen aangepaste gsm en kan de sms’en niet lezen.

Unia contacteert opnieuw de syndicus, die in eerste instantie vindt dat dit voor organisatorische problemen zorgt. Unia herinnert de syndicus aan de wettelijke verplichtingen inzake redelijke aanpassingen. Er wordt uiteindelijk afgesproken dat niet-dringende informatie per brief naar de eigenares zal worden gestuurd in plaats van per sms en dat ze in heel dringende gevallen telefonisch zal worden verwittigd.

Meer info?