Eigenaar parking brengt aangepaste parkeerplaatsen in orde

8 november 2018
Discriminatiegrond: Handicap

Parkeer je zonder parkeerkaart op een parking voor personen met een handicap? Dan krijg je een boete. De voorwaarde is wel dat de parking volgens de regels van de wegcode is aangeduid. Na een conflict rond een parking die niet juist was aangeduid, sloegen Unia en Inter de handen in elkaar.

Een chauffeur met een handicap had een aanvaring met een werknemer van een fitnesszaak, omdat die steevast parkeerde op de parking voor personen met een handicap. De politie kwam tussenbeide, maar kon niets afdwingen in verband met de parking. De parking was namelijk niet in orde volgens de wegcode: zo stond er wel een logo op de grond, maar ontbrak het verkeersbord bij de parkeerplaats.

Nadat de chauffeur contact opnam met Unia, vroegen we in eerste instantie advies aan Inter. Die organisatie is gespecialiseerd in toegankelijkheid en Universal Design, en geeft ondersteuning en advies om omgevingen zo toegankelijk mogelijk te maken.

Vervolgens gingen we na wie de uitbater van de parking is. De privé-uitbater van deze parking met openbaar karakter stond open voor het advies van Inter.

Hij:

  • keek de parking na;
  • bestelde de verkeersborden E9 (met internationaal rolstoelsymbool) bij de mobiliteitsdienst van de stad;
  • herstelde en herschilderde de ondergronden.

Inter evalueerde de parking daarna opnieuw, en Unia deelde ook die laatste opmerkingen mee aan de uitbater. Personen met een handicap kunnen alle winkels en voorzieningen bij de parking nu gemakkelijk bereiken met de wagen.

Meer weten?