Gebrek aan redelijke aanpassingen op school in overweging genomen bij de eindbeoordeling van een leerling

6 april 2022
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap

Een leerling kunstzinnige oriëntatie in het 5e middelbaar heeft dyspraxie en een stoornis in de fijne motoriek. Zij is geïntegreerd in een speciale school en op haar gewone school moet ze soms gebruik maken van ondersteuning. Vorig jaar kon ze van die ondersteuning genieten, maar dit jaar is het niet meer mogelijk omdat de school wachtende is op financiële middelen.

Daardoor daalden haar resultaten sterk. Daarnaast hebben de vakleraren bedenkingen bij haar vakkeuze wegens haar stoornis in de fijne motoriek, aangezien zij niet in staat is uitknipsels en tekeningen van voldoende kwaliteit voor haar leerjaar te maken. Ook het aangepaste materiaal dat de school had beloofd, is niet aangekomen.

Het meisje en haar moeder belden Unia, dat nadien een ontmoeting met de school organiseerde. De school legde uit dat in sommige klassen wel aanpassingen waren getroffen, maar dat de benodigde middelen hiervoor niet waren aangekomen. Het bestelde materiaal laat lang op zich wachten door vertragingen bij de leverancier aan wie de school door een overheidscontract is gebonden.

Unia legt het concept van redelijke aanpassingen uit en de vrije keuze van de student om te kiezen waarbij zij zich het beste voelt. Er was een tweede vergadering gepland maar die werd geannuleerd vanwege de eerste lockdown. De leerling moest daarom de rest van het schooljaar lessen op afstand volgen. Sinds het begin van het schooljaar volgt zij echter lessen zonder de nodige aanpassingen.

Unia schreef daarom naar de school dat het gebrek aan redelijke aanpassingen in het eerste deel van het jaar in aanmerking moest worden genomen bij de beslissing om al dan niet te slagen. De school houdt bij haar beslissing hiermee effectief rekening: de leerling gaat over naar het volgende jaar.