Geen Belg? Geen job.

4 april 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Een stad zoekt een statutair assistent. Je moet Belg zijn om voor de job in aanmerking te komen. Maar dat staat haaks op onder andere de antiracismewetgeving. De stad verandert na tussenkomst van Unia de vacature.

De situatie wordt ons gemeld door een vrouw van wie de nationaliteit niet Belgisch is en die wou solliciteren voor de job. De vrouw komt uit een Europese lidstaat. Unia luistert naar haar verhaal en trekt naar de stad.

Eisen dat je medewerkers een Belgische nationaliteit hebben, staat haaks op de antiracismewet en het vrije verkeer van werknemers. Dat laatste bepaalt dat iedereen uit een Europese lidstaat kan kiezen waar zij of hij wil werken binnen de Europese Unie. Daarnaast mag een werkgever een sollicitant uit Europese Unie niet anders behandelen. De stad verandert na tussenkomst van Unia de vacature: ook als je uit andere Europese landen komt, kan je solliciteren en in aanmerking komen voor de job.

Meer weten?