Geen discriminatie voor mensen die door medische redenen geen mondmasker kunnen dragen

18 mei 2021
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Andere gronden

Een politiezone post op Facebook dat iedereen verplicht is om een mondmasker te dragen, ook zij die er om medische redenen geen kunnen dragen. Een burger contacteert ons. Unia herinnert de politiezone eraan dat mensen die om medische redenen geen masker kunnen dragen, zich niet aan deze verplichting moeten houden. 

Een politiezone zegt op haar Facebook-pagina dat elke burger verplicht is om een mondmasker te dragen op de plaasten waar dit verplicht is. Als ze dit niet doen, mogen zij niet binnenkomen of werken. Dit bericht houdt geen rekening met mensen die het masker om medische redenen niet kunnen dragen. 

Een burger contacteert ons hierover en Unia neemt contact op met de korpschef van de politiezone en herinnert hem aan de publicatie van artikel 21bis van het ministerieel besluit van 30 juni 2020: "De personen die in de onmogelijkheid zijn een mondmasker, een alternatief in stof of een gelaatsscherm te dragen omwille van een beperking, gestaafd door middel van een medisch attest, moeten niet voldoen aan de bepalingen van dit besluit die deze verplichting voorzien.

De politiezone bedankt Unia voor haar interpellatie en wijzigt  het bericht op haar sociale netwerken met vermelding van de uitzonderingen waarin het besluit voorziet. 

Meer weten?