Indische naam, dus geen job?

9 augustus 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Een sollicitant met een Indische naam vangt bot bij een Gents IT-consultancybedrijf. Het bedrijf gaat er op basis van zijn naam vanuit dat de man geen arbeidsvergunning heeft en onvoldoende Nederlands spreekt. Dankzij Unia en de federale arbeidsinspectie krijgt de sollicitant een schadevergoeding.  

Het IT-consultancybedrijf wijst de sollicitant af met de volgende boodschap: “Sorry, we only hire people who speak Dutch and have a Belgian nationality”. Omdat de man denkt dat hij louter omwille van zijn buitenlandse naam afgewezen wordt, klopt hij aan bij Unia.  

Arbeidsinspectie stelt overtreding vast 

Unia maakt vervolgens het dossier over aan de federale arbeidsinspectie. Die contacteert de zaakvoerder en stelt inderdaad vast dat het bedrijf discrimineerde. Nadat de arbeidsinspectie deze overtreding registreert, stuurt het een officiële waarschuwing naar het bedrijf. Het bedrijf zal bovendien in de toekomst verder opgevolgd worden.  

Minnelijk akkoord 

De verschillende partijen komen uiteindelijk tot een minnelijk akkoord. Omdat iedereen ermee akkoord gaat dat de kandidaat onvoldoende Nederlands sprak om vlot met klanten te communiceren, wordt de wettelijke schadevergoeding herleid van zes naar drie maanden brutoloon.  

Stappen naar beter preventiebeleid 

Bovendien evalueert het bedrijf zelf haar preventiebeleid tegen discriminatie, door de Quickscan non-discriminatie en gelijke kansen van Unia in te vullen. Die Quickscan zet het bedrijf verder op weg met verschillende pistes om haar preventiebeleid te versterken.    

Meer weten?