Maatregelen om een dove werkneemster te helpen bij de interactie met haar collega’s

10 februari 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een dove vrouw heeft behoefte aan enkele redelijke aanpassingen om goed te communiceren met haar collega’s. Na de interventie van Unia organiseert haar werkgever een bewustmakingssessie voor het voltallige personeel en formaliseert hij een lijst met redelijke aanpassingen.

Een dove vrouw werkt in een communicatiebedrijf. Ze draagt een hoorapparaat en beschikt over uitstekende communicatievaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling. Toch heeft ze nood aan enkele dagelijkse aanpassingen om volledig toegang te hebben tot de informatie van haar collega’s.

Sommige collega’s weigeren om die aanpassingen toe te passen. Zo weigert een collega bijvoorbeeld om tijdens een presentatie naast zijn PPT te gaan staan, zodat de vragende partij zijn lippen kan lezen en tegelijkertijd de slides kan volgen.

Unia neemt contact op met de werkgever en er worden verschillende maatregelen genomen:

  • met de steun van de humanresourcesafdeling wordt er voor het voltallige personeel een bewustmakingssessie over discriminatie op basis van handicap georganiseerd;
  • er wordt een lijst met redelijke aanpassingen om de dagelijkse communicatie te vergemakkelijken geformaliseerd;
  • de werkgever verbindt zich ertoe om erop toe te zien dat de medewerkers die aanpassingen toepassen.  

Meer weten?