Parkeerplaats enkel voor personen met een handicap

13 februari 2023
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Een man in het bezit van een parkeerkaart voor personen met een handicap koopt een nieuwbouwappartement. Bij de oplevering van het appartement blijkt dat de aangepaste parkeerplaats voor personen met een handicap ontbreekt. Dankzij de tussenkomst van Unia werd er een oplossing gevonden. 

Op de bouwplannen was de aangepaste parkeerplaats duidelijk voorzien. Indien dat niet het geval was geweest, zou de persoon het appartement nooit gekocht hebben.

De man deed talloze pogingen om de vereniging van mede-eigenaars te overtuigen om de parkeerplaats toch van de juiste signalisatie te voorzien en formeel voor te behouden voor personen met een handicap. Helaas zonder resultaat. Daarop klopte de man aan bij Unia.

Unia wees de syndicus van het gebouw er op dat de toegankelijkheidsreglementering voorziet dat er in het betreffende gebouw minimaal één aangepaste parkeerplaats moet worden voorbehouden voor personen met een handicap. We argumenteerden dat het huisreglement van het gebouw, dat de parkeerplaats voor bezoekers voorbehoudt, in strijd is met de toegankelijkheidsvereisten en dus moet worden aangepast. Dankzij de tussenkomt van Unia deed de syndicus het nodige om te zorgen voor een correcte signalisatie. Daardoor blijft de parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap.