Personen met beperkte mobiliteit niet langer vergeten bij werkzaamheden in woongebouw

23 maart 2022
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Handicap

Door grote werkzaamheden, is de ingang van een  sociale woninggebouw, onbegaanbaar voor personen met beperkte mobiliteit. Dankzij Unia’s interventie installeert de huisvestigingsmaatschappij een aangepaste toegangsramp.

Als gevolg van grote renovatiewerkzaamheden is de ingang van een gebouw van sociale woningen omgeleid. De toegang is zeer moeilijk, zo niet onmogelijk, voor personen met beperkte mobiliteit (PBM)of in een rolstoel. De voor PBM's gereserveerd parkeerplaatsen zijn ook niet erg toegankelijk

Unia werd benaderd door één van de huurders en bezoekt het pand. Andere mensen in het gebouw bleken ook last te hebben van dit probleem. De huisvestingsmaatschappij bood nieuwe woningen aan de betrokken huurders aan, maar dat was niet wat zij wilden. Vervolgens installeerde ze een ramp met een aangepaste helling. Tegelijkertijd vermindert deze oplossing de afstand tussen de ingang van het gebouw en de eerste PBM-parkeerplaatsen.