Politie en rechtbank toch bereid om tolkkosten VGT te betalen

16 april 2018
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Handicap

Een dove vrouw moest voor haar echtscheidingsprocedure naar de politie en de rechtbank gaan. Geen van beide instanties wou daarbij instaan voor de kosten van een tolk Vlaamse Gebarentaal.

Nochtans moeten zowel de politie als de rechtbank redelijke aanpassingen voorzien, zodat dove burgers net als iedereen toegang hebben tot hun diensten. De vrouw klopte daarom aan bij Unia. Unia wees de politie en de rechtbank op hun wettelijke verplichtingen. Beide instanties lieten daarop weten dat ze de kosten alsnog op zich zullen nemen.

Meer weten?