Positieve acties: een stimulans voor de werkgelegenheid voor mensen met een handicap!

18 januari 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Een slechtziende persoon moet toegang krijgen tot een prioritaire aanwervingspool in het kader van 'positieve acties' die door een administratie wordt aangelegd. Tijdens de procedure geven de personen die belast zijn met de aanwerving geen prioritaire voorrang aan de kandidaat. Unia komt tussenbeide en maakt het mogelijk dat de administratie toezeggingen doet om de pluspunten van positieve acties bekend te maken en ervoor te zorgen dat deze worden gerespecteerd.

Een slechtziende persoon slaagt voor de examens om te worden opgenomen in de wervingslijst van een administratie. Vanwege de handicap staat zij in in principe ook op een prioriteitenlijst. Na het uitwisselen van e-mails beseft de kandidaat echter dat de administratie de toegangsregels via deze prioriteitenlijst negeert. Ze wordt geconfronteerd met een persoon die zelfs twijfelt aan de heilzame werking van het principe van positieve actie.

Unia heeft contact opgenomen met de verschillende partijen en herinnert haar gesprekspartners aan het principe van positieve acties: toegang tot de arbeidsmarkt mogelijk maken voor bepaalde groepen die gewoonlijk ondervertegenwoordigd zijn. In dit verband herinnert Unia aan de verplichting om de prioriteitenlijst voor de aanwerving te gebruiken.

De administratie neemt verschillende initiatieven om te voorkomen dat bepaalde kandidaten in de toekomst worden gediscrimineerd: invoering van nieuwe mededelingen en procedures op de personeelsafdeling, organisatie van opleidingen en bewustmaking over het mechanisme van positieve actie, herinnering aan de regels op de personeelsdienst.