Stageplek voor student uit Midden-Oosten? ‘Te complex’

10 oktober 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Een student die stage wil volgen bij een multinational, hoort dat hij geen stage krijgt. Hij is immers afkomstig van het Midden-Oosten en ‘het aanwerven van bepaalde nationaliteiten gebeurt via een complexe procedure’. 

Door stageplaatsen enkel voor te behouden aan bepaalde nationaliteiten, stelt het bedrijf niet de talenten van de student voorop – wel de afkomst. De student klopte aan bij Unia. Wij schoten in actie en contacteerden het bedrijf.

De multinational versoepelde haar aanwervingsprocedure, en bevestigde dat ze gelijke kansen wil bevorderen en discriminatie wil tegengaan. Er volgden ook excuses bij de student. Hij werd aangemoedigd om zich opnieuw kandidaat te stellen bij een volgende vacature.