Vacature scholenkoepel: nationaliteitsvoorwaarde geschrapt

6 september 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Een vacature van een Franstalige scholenkoepel voor een poetshulp was heel duidelijk: alleen solliciteren als je uit de Europese Unie komt. Bij sommige jobs in openbare overheid kan die eis opgelegd worden, voor een poetshulp niet. Toen Unia dat liet weten, schrapte de koepel de nationaliteitsvoorwaarde.   

Vacatures die niets te maken hebben met de uitoefening van openbaar gezag of die niet het algemeen belang beschermen, mogen geen nationaliteitsvoorwaarde hebben.Toen we de scholenkoepel daar op wezen, veranderde ze haar beleid.

Als je die voorwaarde wel opgelegd voor andere jobs - zoals poetsjobs- dan is dat in strijd met de antiracismewetgeving en het decreet van 4 juli 2013 tot uitbreiding van de nationaliteitsvereisten voor jobs in de openbare dienstverlening van de Franse Gemeenschap. 

Meer weten