Verbod op uiterlijke tekenen van geloof of filosofische overtuiging door een hogeschool

20 november 2014
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Bij het begin van het schooljaar 2014-2015 voegde de directie van een hogeschool een nieuwe bepaling toe aan haar schoolreglement: uiterlijke tekenen van geloof of filosofische overtuiging dragen was voortaan verboden tijdens de praktijklessen voor verpleegsters en vroedvrouwen.

Unia had eerst een ontmoeting met studenten voor wie de nieuwe bepaling gevolgen had. De studenten verduidelijkten de context en deelden hun verwachtingen mee.

Vervolgens ontmoette Unia de directie van de hogeschool. Die verklaarde waarom ze de nieuwe bepaling invoerde. Er waren volgens haar hygiëneproblemen tijdens bepaalde praktijklessen: enkele studenten droegen lange sluiers en weigerden hun mouwen op te stropen om hun voorarmen te wassen.

Unia lichtte de directie het juridische kader toe, en stelde twee oplossingen voor:

  • het reglement verduidelijken: want het probleem was de hoofddoek als dusdanig, maar wel dat die soms verhinderde dat studenten hun voorarmen konden vrijmaken;
  • en tijdens de praktijklessen de mogelijkheid voorzien om een hoofddeksel te dragen (bijvoorbeeld een ondoorschijnend kapje) om welke reden ook (gezondheidstoestand, fysieke kenmerken, overtuiging).

De school aanvaardde die beide oplossingen.

Meer weten?