Stagiairs in crèche mogen hoofddoek dragen

3 januari 2019
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Enkele studentes mochten hun stage in een crèche niet voortzetten. De reden? Ze droegen een hoofddoek. Hun universiteit ontmoette Unia en nam contact op met de stageplaats. De crèche paste daarop haar arbeidsreglement aan. 

Een crèche verwelkomt elk jaar enkele stagiairs. Ook dit jaar kwamen er studenten langs voor een kijkstage: daarbij observeren ze enkel en hebben ze dus geen interactie met de kinderen. Dit jaar onderbrak de crèche de stage: enkele studenten droegen een hoofddoek, en de crèche vroeg om die hoofddoek uit te doen. De studenten klopten daarna aan bij hun universiteit om een oplossing te vinden, zodat ze hun stage konden verderzetten.

Na een ontmoeting tussen Unia en de universiteit zat de universiteit zelf aan tafel met de crèche. Die besliste na het overleg om haar arbeidsreglement te verduidelijken. Het arbeidsreglement schrijft nu passende werkkleding voor, die rekening houdt met de aanbevelingen van ONE (de Franstalige tegenhanger van Kind en Gezin), en die ook het dragen van een werkkapje toelaat. Voor een kijkstage is er bovendien geen specifieke werkkleding nodig: de studenten mogen dus hun stage doen met hoofddoek. Unia verwelkomt dit constructieve overleg tussen de stageplaats en de school.  

Discriminatie op stageplaatsen

Vandaag zien we steeds vaker dat stageplaatsen uiterlijke tekenen van geloofsovertuiging verbieden. Dat zorgt ervoor dat veel studenten zich 'verdreven' voelen van hun opleiding. En dat terwijl het onderwijs voor iedereen toegankelijk moet zijn. Unia volgt deze situaties op en pleit voor meer inclusief onderwijs, ook als het om diverse geloofsovertuigingen gaat. 

Meer weten?