Verhuurder eist vast werk

16 januari 2019
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Andere gronden

Een private verhuurder eist via chat onverbloemd dat kandidaat-huurders vast werk moeten hebben. Gelukkig kent de vrouw, die vluchtelingen helpt om een woning te vinden, de antidiscriminatiewetgeving. Zij vraagt hulp aan Unia. Wij hebben een gesprek met de eigenaar, die daarna alsnog een woning te huur stelt aan de familie.

Voor vluchtelingen die een verblijfsstatuut ontvangen, is het vaak moeilijk om een woning te vinden. Daarom springen veel vrijwilligers in de bres: zij zoeken samen met de vluchteling een betaalbare woning.

‘Enkel vast werk’ is discriminerend

Eén van die vrijwilligers neemt contact op met Unia, nadat ze schrikt van de chatberichten van een private eigenaar. Die eist via chat dat kandidaat-huurders vast werk moeten hebben. De vrouw kent gelukkig iets van de antidiscriminatiewetgeving, en wijst hem erop dat die eis discriminerend is: een eigenaar mag volgens de wet wel rekening houden met de financiële middelen van de huurders, maar hij mag niet eisen dat de huurders een vaste job hebben. Anders gezegd: het mag geen verschil maken vanwaar het huurgeld komt, zolang de huurders de huur kunnen betalen.

Constructief gesprek met de eigenaar

Toch blijft de eigenaar bij z’n standpunt. De vrouw neemt daarom contact op met Unia. Wij nodigen de eigenaar uit voor een gesprek. Tijdens dat gesprek legt de eigenaar uit waarom hij enkel huurders met vast werk wil, maar wordt het hem ook duidelijk dat hij met zijn eis de wet overtreedt. Omdat de woning waarin het gezin geïnteresseerd was intussen verhuurd werd, stelt de eigenaar een van zijn andere beschikbare woningen te huur aan de familie.   

Meer weten?