Vermoedelijke homofobie sterk aangepakt

3 maart 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Na het ontslag van een andere werkneemster wegens haar seksuele geaardheid, vreest een homoseksuele werknemer ook voor zijn ontslag. Dankzij Unia gaat het bedrijf akkoord met afspraken om homofobie binnen het bedrijf tegen te gaan.

In een Japanse multinational vreest een homoseksuele werknemer voor zijn ontslag.

De HR-directeur heeft anoniem bekendgemaakt dat een lesbische vrouw het bedrijf verliet wegens homofobie. De CEO zou homofoob zijn, maar er is geen bewijs om dit te staven. Na de melding contacteert Unia de werkgever over een vermoedelijk homofobe houding van het management.

Het bedrijf ontkent dat. Maar dankzij Unia en de vakbondsafgevaardigde komen ze toch tot de volgende maatregelen: 

  • Het internationaal management wordt geïnformeerd over een mogelijke discriminatoire houding van het management bij de externe audit. Die externe audit zal de organisatie controleren.
  • Het Belgisch management informeert alle werknemers over het vermoeden van discriminatie binnen de onderneming. Daarnaast legt het management ook de wetgeving uit in geval van discriminatie, en de mogelijkheden als werknemers zich gediscrimineerd voelen.
  • De werknemer die ontslag vreest, krijgt een vergoeding van 4 maanden brutoloon.
  • Bij volgende discriminatiemeldingen kunnen werknemers terecht bij een aangewezen contactpersoon. 

Meer weten?