Voorrang aan kandidaten met meeste loopbaanjaren voor de boeg?

23 juli 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Leeftijd

Voor een door de overheid aangeboden opleidingsproject (heroriëntering van de loopbaan), worden kandidaten in verschillende categorieën ingedeeld. Ze worden vervolgens geselecteerd op basis van het aantal nog te presteren loopbaanjaren. Daardoor vallen oudere werknemers uit de boot.

Een vrouw van in de veertig klopt aan bij Unia. Ze werd nog nooit geselecteerd voor de opleiding. De beschikbare plaatsen gaan immers steeds naar hoger gerangschikte categorieën, met jongere kandidaten die een langere loopbaan voor de boeg hebben dan haar.

Indirecte vorm van leeftijdsdiscriminatie

De redenering achter het selectiemechanisme is om maximale economische return te genereren voor de investering: mensen met een langere loopbaan voor de boeg, zouden langer profiteren van de opleiding. Om een onderscheid op basis van leeftijd te mogen maken, moet de maatregel echter passend en noodzakelijk zijn, maar dat was bij dit selectiemechanisme niet het geval. Bovendien is economisch rendement op zich geen legitiem doel.

Deze maatregel vormde dan ook een indirecte vorm van leeftijdsdiscriminatie. Unia vroeg daarom om deze selectiewijze te herbekijken en tot een proportionele samenstelling van kandidaten te komen.

Oplossing: aangepast selectiemechanisme

De instantie deed vervolgens een evenwichtig en fair voorstel. Ze werkt nog steeds op basis van de verschillende categorieën in functie van het aantal jaren voorziene loopbaan, maar van elke groep selecteert ze nu vooraf een bepaald percentage.  Door deze wijziging stelt de overheidsdienst haar opleiding nu wel open voor alle kandidaten, ongeacht hun leeftijd en jaren loopbaan.

Meer weten?